Макар и не много дълга, тази зима беше изключително плодотворна за нашия екип. Докато външните темпертури подканваха към домашен уют, в нашето ателие кипеше усилен труд. Съвсем скоро ще сме готови да ви представим нашите седем напълно нови произведения, които създадохме за изложбата “Малки забавни създания”.

В свят, изпълнен с умни телефони, умни телевизори и умни хладилници, които ни казват откъде да минем и кога е свършило млякото, изложбата “Малки забавни създания” показва умно изкуство. Още през 2002 година Греъм Харман в книгата си “Битие на инструмента: Хайдегер и метафизиката на обектите” твърди, че не бива да разглеждаме света само от гледната точка на хората. Всеки физически обект около нас възприема и разбира света спрямо собствената си функция и позиция в пространството. Изложбата се стреми да избяга от антропоцентризма на нашето всекидневие и да погледне през очите на странните малки наши съвременници.

Идеята да приемем машините като равноправни участници в този проект е на Албена Баева и на Рене Беекман. Освен тях със създаването на малки забавни създания се захващат Стефан Дончев, Николета Бончева, Петя Боюкова и Иван Шопов. И докато макетите се превръщат в реални машинки, моторите бръмчат, а авторите ни се потят над различни почти непреодолими пробелми, ние ще докладваме редовно за прогреса и успехите им.

Много сме благодарни на нашите партньори “Фондация за предприемачество, култура и образование”, които организират и координират проекта, галерии “Кредо Бонум” и “Съвременно пространство”, които отварят своите пространства за нас, Столична община, която ни финансира, на  БНТ, БНР, радио “София“ и онлайн изданието „Портал култура“, които ще ни помогнат да разпространим добрата новина за тази изложба.

рисунки и снимки: Рене Беекман, Иван Шопов и Николета Бончева