• Пътят на червеногушата гъска
  • Пътят на червеногушата гъска
  • Пътят на червеногушата гъска
  • Пътят на червеногушата гъска
  • Пътят на червеногушата гъска
  • Пътят на червеногушата гъска

Как работи

„Пътят на Червеногушата гъска“ е изложба, която цели да ангажира публиката, като постави зрителите на мястото на червеногушата гъска по време на нейният път до местата за гнездене. Изложбата е интерактивна, изработена от възобновими и рециклируеми материали. Съдържа различни модули, като може да бъде разположена на различни по мащаб пространства. Специално разработена VR игра помага на посетителите да се пренесат в хабитата на гъската и да се опитат да оцелеят в нейната реалност.

В какви случаи можете да я ползвате

Изложбата е създадена по поръчка и се осъществява в рамките на проект „Сигурен прелетен път“ на Българското дружество за защита на птиците и е финансиран от програма LIFE на ЕС и Whitley Fund for Nature.
Свържете се с нас за да разработим интерактивна инсталация, която отговаря на вашите нужди.

Каквоинтерактивна изложба

Къде е показванаБългария и Казахстан

Екип, работил по проектаАлбена Баева, Рене Беекман, Стефан Дончев, Петя Боюкова, Марина Генова, Иванка Могилска, Николай Петков

ЗаданиеБългарско дружество за защита на птиците имаше нужда от пътуваща интерактивна изложба, която да популяризира проблемите по опазването на изчезващия вид червеногуша гъска.