Какви технологии използваме?

Технологиите, както и изискванията на клиентите, се сменят не с месеци, а със седмици.

Екипът на “Реактив” е способен да маневрира в тази непрекъснато променяща се среда.

Какви технологии използваме?

Max/MSP/Jitter и Pure Data

Това са гъвкави езици за програмиране, които през последните 20 години се използват успешно за управляване на видео, звук и светлина в инсталации и пърформанси.

Processing

Processing е език за програмиране и среда за създаване на изображения, анимации и интеракции. Както Max/MSP/Jitter и Pure Data, той е успешно използван за създаването на интеракция в инсталации и пърформанси от десетки хиляди професионалисти по света.

Arduino и специално разработен хардуер

Връзката между хора и софтуер в интерактивните инсталации често е комбинация от специално разработен хардуер и един или повече Arduino контролери. С Arduino контролерите интерактивните инсталации могат да бъдат разработвани за много по-кратък период от време, отколкото е необходимо обикновено.

“Реактив” работи не само с няколко специфични технологии, а изучава и експериментира с всички появяващи се новости. Така екипът винаги може да предложи максимално ефективно решение за вашия проект.

Свържете се с нас, за да научите повече.